Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z faktem, iż rozpoczynamy w Polsce stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ARTEO DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Palisadowa 20/22 dalej: „Administrator”. Dane kontaktowe Administratora: ul. Palisadowa 20/22; 01-940 Warszawa, telefon 77 442 68 34; mail: biuro@arteodevelopment.pl nInformujemy, że podane, przez Pana/Panią osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące przepisy i wskazanych celach:

˗ art. 6 ust. 1 lit. b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znanego też jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) (Dz. U. UE L z 2016 119 s.1):

  • o realizacji współpracy (lit. b),
  • o w ramach prawnie uzasadnionego interesu (lit. f),

Informujemy ponadto, że przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu do swoich danych, prawo do żądania od ARTEO DEVELOPMENT Sp. z o.o. ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz złożenia sprzeciwu względem ich przetwarzania. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres współpracy oraz po jej ustaniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń tj. 10 lata od zakończenia współpracy. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy, współpracownicy ARTEO DEVELOPMENT Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować swoje obowiązki. Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora. Uprawnione organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień i inni odbiorcy danych np. poczta, kurierzy, kancelarie prawnicze. Podanie danych jest w pełni dobrowolne ale niezbędne do realizacji współpracy. Odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości dalszej współpracy. Dane osobowe nie będą przekazywane do osób i państw trzecich. Decyzje dotyczące realizacje celu dla którego dane są przetwarzane nie będę podejmowane w sposób zautomatyzowany. W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o zgodę przedstawimy Panu/Pani
dodatkowe informacje związane z jej wyrażeniem.
Z poważaniem
Administrator Danych

  1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej Serwis) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego w domenie http://arteodevelopment.pl/. Arteo Development Sp. z o.o. właściciel serwisu internetowego http://arteodevelopment.pl/, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących Użytkowników odwiedzających serwis.

  1. Dostęp do Danych Osobowych i ich korekta

Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych to ma do tego prawo, ma także możliwość ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź w przypadku wystąpienia błędnych lub niekompletnych zapisów tych danych, użytkownik powinien skontaktować się z firmą przy wykorzystaniu danych kontaktowych widniejących na Stronie.

Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery kart kredytowych czy danych dostępu do konta bankowego.

III. Google Analytics

Nasz Serwis korzysta z Google Analytics, jednak zebrane informacje mają wyłącznie charakter statystyczny i służą jedynie do ulepszania strony http://arteodevelopment.pl/ i dopasowywaniu do Państwa oczekiwań.
Adresy IP osób odwiedzających niniejszą stronę nie są przetwarzane.
Nie udostępniamy posiadanych danych o Użytkownikach odwiedzających stronę http://arteodevelopment.pl/ podmiotom trzecim z wyłączeniem sytuacji, iż o przedmiotowe dane zwróci się sąd lub uprawniony do tego organ administracji publicznej.
W razie zmiany polityki prywatności, stosowne informacje o tym fakcie zastaną zamieszczone na tej stronie

Pliki Cookies

Na stronie internetowej http://arteodevelopment.pl/ zostały użyte „ciasteczka” – cookies.
Niniejsza polityka cookies odnosi się do serwisu internetowego http://arteodevelopment.pl/, którego operatorem jest Arteo Development Sp. z o.o.. Termin „cookie” został tutaj użyty w odniesieniu do ciasteczek i podobnych technologii objętych Dyrektywą WE o prywatności i łączności elektronicznej
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:PL:NOT).

Co to są Cookies?

Cookies, potocznie zwane ciasteczkami, są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi w pamięci stałej urządzenia przez przeglądarki internetowe. Dzięki nim serwis internetowy działa prawidłowo, ułatwiają one nawigację oraz zwiększają bezpieczeństwo serwisu. Pliki te przechowują informacje wykorzystywane przez serwisy internetowe między innymi do ustalenia preferencji użytkownika odnośnie przeglądanych treści, przeprowadzenia automatycznej autoryzacji użytkownika w serwisie.
Ciasteczka używane w serwisie internetowym http://arteodevelopment.pl/ są bezpieczne, nie przechowują danych osobowych oraz nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie użytkownika, jego dane i zainstalowane oprogramowanie.

Jakiego rodzaju cookies używamy?

Serwis internetowy http://arteodevelopment.pl/ wykorzystuje następujące pliki cookies:
1. tymczasowe – pliki te przechowują informacje odnośnie akcji wykonanych przez użytkownika podczas aktywnej sesji korzystania z serwisu internetowego. Tymczasowe pliki cookie usuwane są automatycznie przez przeglądarkę internetową po opuszczeniu serwisu internetowego. Zablokowanie tymczasowych plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektóych funkcjonalności serwisu internetowego.
2. cookies osób trzecich: pliki przechowują dane zgodnie z polityką prywatności partnera serwisu internetowego. Partnerami serwisu internetowego http://arteodevelopment.pl/ są:
Google Analytics – http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Facebook – http://www.facebook.com/help/cookies
3. trwałe – pliki te przechowują preferencje użytkownika dotyczące działania serwisu internetowego oraz jego wyglądu. Służą one do zapamiętywania danego komputera i mogą być kojarzone z danymi osobowymi. Trwałe pliki cookie usuwane są automatycznie przez przeglądarkę internetową po określonym w nich okresie ważności. Wykorzystując trwałe pliki cookie zwiększamy komfort użytkownika podczas korzystania z naszego serwisu internetowego.

Czy pliki Cookies przechowują dane osobowe?

Serwis internetowy http://arteodevelopment.pl/ w większości przypadków nie zbiera i nie przechowuje w plikach cookie danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, nip, pesel czy dane teleadresowe. Są jednak miejsca, w których zaznaczając pole „zapamiętaj mnie” zachowujemy w zaszyfrowanej postaci dane, które są niezbędne do wykonania danej funkcjonalności.

Jak zablokować lub usunąć cookies?

Użytkownik korzystający z serwisu internetowego http://arteodevelopment.pl/ może w każdej chwili zablokować lub usunąć pliki cookies na swoim urządzeniu. Aby zablokować lub usunąć cookies należy wykorzystać mechanizmy przeglądarki internetowej – instrukcję blokady lub usunięcia plików cookies znajdzują się w w pliku / menu pomocy.
Informujemy, że zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie może spowodować nieprawidłowe działanie serwisu internetowego lub brak możliwości skorzystania z wybranych jego funkcjonalności.

Uwagi

Niniejsza polityka plików „cookies” może ulec zmianie na wskutek zmian funkcjonalności serwisu internetowego lub zmian w sposobie obsługi „cookies” osób trzecich.
Arteo Development Sp. z o.o.nie odpowiada za stosowaną politykę cookies w innych serwisach internetowych, do których odnoszą się linki zamieszczone w serwisie http://arteodevelopment.pl/

  1. Uwagi końcowe

Arteo Development Sp. z o.o.zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych obejmujących gromadzenie i wykorzystywanie tychże danych, jak również przestrzegania niniejszych Zasad Ochrony Prywatności. Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności regulują przepisy dotyczące wykorzystywania danych osobowych powierzanych nam przez samych użytkowników, bądź od nich uzyskiwanych.